Update cookies preferences 

Немският е лесен  - дигитален самоучител по немски, който съчетава ефективната комуникативна методика за практически езикови умения с дигитален формат. Тази симбиоза дава неподозирана свобода на ученето. И същевременно стъпва върху познатите учебни навици. Автор Гинка Витанова

 

▣ ▣ Напълно ориентиран да бъде в помощ на клиента

Електронният учебник “Немският е лесен” на Гинка Витанова е онлайн самоучител по немски език, който съчетава класическата комуникативната методика с възможностите за дигитално обучение. Структуриран по нивата на Европейската Езикова Рамка той е съвместим с всички съвременни  учебници по немски.

▣ ▣ Кой може да учи с него?

Онлайн курсовете по немски базирани на е-учебника “Немският е лесен” са ориентирани към гимназисти, студенти и възрастни. Темите са разработени с общи аспекти за придобиване на основни знания за всички, които са 15+.

▣ ▣ Какви са целите на е-учебника?

Първостепенна цел е придобиване на езикови знания и умения в система. Затова учебната прогресия върви спираловидно нагоре с амбициозен обем от разговорна лексика и изрази по урочните теми.  Но онлайн самоучителят е и отлично средство за запълване на пропуски в знанията.

▣ ▣ Защо да учиш с електронния самоучител “Немският е лесен”?

Краткият отговор е: ЛЕСНО Е! С отварянето на лаптопа занятието вече е започнало. С кликването на съответния раздел е-учебникът се отваря. Изключително удобен за учене, където и да си, учебният материал грабва с лесно четим шрифт, откроени цветово правила, добри съвети за учене и задържаща вниманието визия.

▣ ▣ Активният учащ = знаещият учащ

Това, което е много различно, е активната роля на учащия. Чрез интерактивни задачи той непрекъснато овладява материала, работейки в конкретни ситуации, които са методически изградени. Водещият фактор не е учителят, ролите са обърнати. Клиентът решава, колко пъти ще повтаря материала, с какво темпо ще учи. Защото управлява процеса сам.

▣ ▣ Утвърдени методики и дигитален формат - симбиозата да учиш немски свободно и уверено!

"Немският е лесен" е е-учебник и се отличава и с това, че не е изграден от фрагментарни видео клипчета. Защо? Обяснението е научно. Езикът за общуване се изгражда лично - трябва сам да четеш, да пишеш, да говориш, да повтаряш. Затова Гинка Витанова използва класическите методически стъпки за усвояване на учебния материал: въвеждане, обяснения, прилагане чрез първично и после задължително вторично затвърждаване. И с последователно надграждане в цялостна система.

Немският е лесен  - дигитален самоучител по немски съчетаващ ефективната комуникативна методика за практически езикови умения с дигиталния формат, който дава неподозирана свобода на ученето. И същевременно стъпва върху познатите учебни навици.