Общи условия за онлайн обучение по немски език

 

Моля прочетете внимателно тези Общи Условия преди да се регистрирате и направите поръчка за обучение по немски език на online.viagermanika.com

 

I. Предмет

 

1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Виа Германика ЕООД със седалище гр. Бургас, гр. Бургас 8000, ул. Македония 26, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента – физическо лице, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, които възникват във връзка с ползването на онлайн обучението по немски език на интернет-страницата online.viagermanika.com .

2. Онлайн обучението по немски език на Доставчика е предназначено за самостоятелно автоматизирано онлайн- обучение на физически лица.

3. Ползвател на услугата онлайн обучение по немски език на Доставчика НЕ може да бъде юридическо лице.

4. Онлайн- обучението по немски език на online.viagermanika.com   не може да се използва за търговски цели от и за трети лица.

5. С посещението си на Онлайн-платформата за обучение по немски език online.viagermanika.com Ползвателят се съгласява и приема, че действията му се осъществяват в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия за езиково обучение във online.viagermanika.com.

 

II. Описание на Онлайн-обучението по немски език в Онлайн Виа Германика

 

1. Онлайн-обучението по немски език на online.viagermanika.com е дигитално езиково обучение, което се осъществява на собствена интернет-платформа изцяло в елекронна среда. То включва учебни ресурси към онлайн курсове в присъствено - виртуален вид, както и авторския самоучител на Гинка Витанова „Немският е лесен“

2. Обучението по немски език е написано специално за българи: То е с обяснения на български език и в сравнение с българския език.

3. Продуктите, предлагани за обучение в Онлайн Виа Германика, представляват курсове по немски език в синхронен и асинхронен вид и допълнения към тях.

4. Отделните курсове в онлайн - обучението са категоризирани по нива и поднива от А до С, съответстващи изцяло на изискванията на Общата Езикова Европейска Рамка, като съществените характеристики на всеки курс са представени в кратко описание на сайта.

5. Всеки курс по немски, независимо дали в синхронна или асинхронна форма, се състои от няколко урока, а упражненията от няколко раздела. Съдържанието на отделните уроци в самоучителя "Немският е лесен" е описано в прегледно съдържание както по цели на обучението, така и по езикови умения, граматически и лексикални компоненти. Учебните ресурси към присъствено-виртуалните курсове са категоризирани в 3 раздела към темите на уроците в учебника в хартиен формат, с който се работи.

6. Всеки заинтересован може да се запознае с кратко съдържание на предлаганите курсове и валидните отстъпки още преди регистрацията си.

7. Самоучителят "Немският е лесен" разполага и с авторски аудио – записи, направени професионално от носители на немския език като майчин с цел развиване на умението слушане с разбиране, подобряване на произношението, както и за по- лесно усвояване на лексиката.

8. При поръчка всеки курс, независимо от вида си, се предоставя в рамките на определен срок. Този срок започва да тече от момента на активирането на курса. Във всеки един момент интернет-платформата на Онлайн Виа Германика автоматично отчита дните, оставащите до края на валидността на курса в профила на курсиста.

9. С активирането на курса Ползвателят има достъп до платформата 24 часа в денонощието в рамките на предоставения срок. През този период Ползвателят сам определя с какво темпо, кога и колко да учи. Той е свободен лично да вземе решение дали да използва целия срок или да приключи обучението си по-рано.

10. За всеки поръчан курс от самоучителя "Немският е лесен" Ползвателят получава удостоверение за завършен курс с резултата, който е показал по време на обучението. С разпечатването на удостоверението Ползвателят прекратява обучението си. Удостоверението за завършен курс не се таксува допълнително.

11. Ползвателят може да поръча повече от 1 онлайн курс, за което той се възползва от съответна, ясно указана отстъпка. При поръчка на 2 и повече курса системата активира всички поръчани курсове. Отговорност е само и единствено на Ползвателя в каква последователност и как ще извършва своето обучение и дали ще спазва препоръчаната последователност.

12. Преди сключването на договор за поръчка на всеки Ползвател е предоставена възможността да тества в рамките на 14 дни напълно безплатно онлайн – обучението по немски език със самоучителя "Немският е лесен" на online.viagermanika.com с Уводен Демо курс, както и с първите уроци на съответния курс. Така Ползвателят тества с различни безплатни уроци как функционира интернет платформатата, както и личната си способност за придобиване на знания по този начин. Той получава и документ за завършен курс.

13. Този демо курс е първият от онлайн-обучението по немски език, върху който стъпват следващите курсове на "Немският е лесен". По съдържание е Уводен курс по немски и е предназначен за Ползватели без никакви знания по немски. Той включва всички видове елементи на обучението, които се предлагат на специалната платформа за обучение Онлайн Виа Германика, включително и интерактивни упражнения. Целта е всеки да се запознае с начина на обучение, стила на асинхронното преподаване, с формите на учебното съдържание и с функционирането на онлайн-платформата, както и с вида и съдържанието на документа за завършен курс. Освен това може да придобие начални знания по немски език абсолютно безплатно.

14. Синхронните курсове по немски по нива с учител на живо се провеждат на платформата ZOOM и занятията са присъствено - виртуални. Те се провеждат по класическия формат учител - курсисти. Учебните ресурси към тях на online.viagermanika.com са безплатно допълнение и подкрепа към записаните в курса участници.

 

III. Регистрация

 

1. За влизане в онлайн-платформата за обучение по немски език online.viagermanika.com  е нужна регистрация.

2. Ползвателят се регистрира доброволно и лично. С акта на регистрация той има достъп до всички услуги, включително и напълно безплатните.

3.  За да извърши регистрация, всяко физическо лице трябва да попълни формуляра за регистрация, като предостави следните данни:

  • име и фамилия,

  • валиден имейл адрес  и парола

  • валиден телефонен номер

  • държава

  • град

4. При успешна регистрация системата Ви уведомява. С бутона “Продължи” влизате в личния си акаунт.

5. От личния си акаунт можете да започнете курс, като натиснете съответния бутон.

6. Данните за достъп – потребителско име и парола - въведени от Ползвателя се връщат с автоматизиран имейл за успешна регистрация на имейл-адреса, който той е предоставил. Администраторът на сайта не разполага с данните за достъп на клиентите.

7. За следващо влизане в системата от бутона “Вход” трябва да използвате въведените от вас потребителско име и парола, съхранени във Вашата електронна поща.

8. Ползвателят носи изцяло отговорността за попълнените данни, както и за това те да са коректни, за да позволят регистрацията.

9. Удостоверението за завършен курс се издава с предоставените данни. Преиздаване с други данни е невъзможно.

10. Ползвателят е длъжен да пази паролата си поверителна и да не преотстъпва данните си за достъп на трети лица.

11. Подадената от Ползвателя информация се използва изрично и само с цел осигуряване на достъп до поръчания от Ползвателя продукт и не се предоставя на трети лица.

11. Виа Германика ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на българското законодателство и провежда стриктни политики за защита на личните данни.

 

IV. Поръчка на курс и Сключване на договор за поръчка. Доставка на услуга

 

1. След регистрацията Ползвателят може да разгледа наличния списък с курсове с натискане на бутона “Започни курс”.

2. Всеки предлаган онлайн курс по немски език е снабден с кратко и по-детайлно описание на включения учебен материал, както и с неговата цена в бг лева.

3. Ползвателят може да поръча курс с натискане на бутона “Купи”.

4. След даването на поръчката на екрана ще излезе отново името и информацията за избрания вече курс, неговата цена и прегледно изчислена отстъпка, ако има такава, както и отстъпката, която би получил Ползвателя при евентуална поръчка на още един курс.

5. С бутона “Продължи” Ползвателят получава съобщение за окончателния си избор и дължимата сума, както и за начина на плащане. След това, ако желае да завърши поръчката, Ползвателят трябва да потвърди поръчката си с натискане на съответния бутон.

6.  След като Ползвателят е потвърдил своята поръчка той получава и на екрана и на предоставения имейл – адрес пълна информация за направената поръчка, начина и данните за извършване на плащането и за последващите действия.

7. След автоматично потвърждаване на поръчката чрез обратен имейл от страна на online.viagermanika.com , Ползвателят може да активира веднага безплатния Уводен Демо Курс или следва да направи плащане, ако е избрал друг курс.

8. Заплащането на поръчката става с банков превод или заплащане с кредитна или дебитна карта. Данните за банковия превод всеки Ползвател получава автоматично по имейл след потвърждаване на поръчката.

9. След получаване на плащането Онлайн Виа Германика незабавно уведомява Ползвателя чрез имейл за потвърждаване на плащането и за активиране на поръчания и заплатен курс. Така Онлайн Виа Германика е изпълнила задълженията си по договора за даване на достъп до интернет платформата.

10. Договорът за покупко–продажба между Доставчика и Ползвателя се смята за сключен от момента на даването на достъп до поръчания курс на online.viagermanika.com , за което Ползвателят бива уведомен чрез имейл.

11. След получаването на имейла за извършеното плащане и активиране на поръчката отговорността за навременното започване на вече активирания курс е изцяло на Ползвателя.

12. При подаване на своята поръчка за покупка Ползвателят се съгласява, че настоящите Общи условия, достъпни на следния адрес: online.viagermanika.com, се прилагат към тази поръчка и следователно, представляват неразделна част от сключения Договор за покупко– продажба.

13.   Във всички случаи за купувач по Договора за покупко-продажба се счита Ползвателят, с чиято регистрация е направена поръчката.

14.   С поръчката на курс на online.viagermanika.com Ползвателят се съгласява, че Виа Германика ЕООД има право да се свързва с него чрез изпращане на имейл или по телефона за всички обстоятелства във връзка с онлайн-обучението по немски език.

 

V. Цена и начин на плащане

 

1. Цената на всеки курс е ясно посочена при описанието му и е в лева. Тя е окончателна, върху нея не се начисляват допълни такси или данъци.

3. Сумата, която се дължи по всеки Договор за покупко–продажба, може да бъде платена с банков превод на сметката на Виа Германика ЕООД в КБС Банк или с плащане с кредитна или дебитна карта.

4. При попълване на вносната бележка за банков превод Ползвателят следва да посочи номера на поръчката, изпратен на Ползвателя по имейла от Виа Германика ЕООД като основание за плащане.

5. След получаването на плащането за поръчката с банков превод, акаунтът Ви ще бъде активиран от наш служител в работно време. Моля имайте предвид, че Вашата банка може да забави банковия Ви превод според своите норми за обработка на плащанията.

6. За закупените курсове по немски език Виа Германика ЕООД издава съответните счетоводни документи, като използва данните на Ползвателя, предоставени при извършване на поръчката. При необходимост от други данни ще бъдете помолени да ни ги предоставите.

 

VI. Отказ от заплатен курс и политика за възстановяване на заплатени суми

 

1. Виа Германика ЕООД предоставя на заявилите онлайн курс по немски език Ползватели интелектуална услуга за получаване на знания в електронна среда.

2. Начинът на предоставяне на услугата и на функциониране на обучението е подробно описан в настоящите Общи условия, които са на разположение на Ползвателя още преди да се е регистрирал. Съдържанието на курсовете също е достъпно преди регистрация, така че Ползвателят има възможността за пълно запознаване с видовете онлайн обучението по немски език на онлайн платформата Онлайн Виа Германика.

3. Преди сключването на договора за поръчка Виа Германика ЕООД е предоставила на всеки Ползвател възможността да тества безвъзмездно за период от 14 дни онлайн – обучението по немски език с помощта на самоучителя "Немският е лесен" на online.viagermanika.com с помощта на Уводен Демо Курс и безплатни уроци по нива. Този курс дава първоначални знания по немски и включва всички елементи на обучението, които се предлагат на специалната платформа за обучение Онлайн Виа Германика, включително интерактивни упражнения. Той е първото стъпало от учебната онлайн-система на Гинка Витанова „Немският е лесен“.

4. По време на тестовия период Ползвателят се е запознал изцяло с начина на функциониране на онлайн платформата и на онлайн обучението по немски език, осъществявано на нея със самоучител под формата на E-BOOK.

5. Нивото на всеки онлайн- курс е точно описано и обозначено според общоизвестните норми на Общата Езикова Европейска Рамка.

6. След даване на достъп до онлайн системата за обучение по немски език Ползвателят е уведомен за началото и срока на обучението си по имейл. В рамките на този срок той има неограничен достъп до Виа Германика Онлайн 24 часа в денонощието. С това Виа Германика ЕООД е изпълнила своята част от договора.

7. Отговорността по организацията на активното обучение в предоставения онлайн- курс по немски език в Онлайн Виа Германика е изцяло на Ползвателя. Само и единствено Ползвателят решава, кога да започне да я използва и с какво темпо да учи.

8.  Поради тези условия на поръчка и предоставяне на услугата Ползвателят няма право да претендира отказ от курс и връщане на суми по вече сключен договор с предоставена заплатена услуга.

9. За поръчка на курс, заплатена с Вашата карта или друг начин на плащане от непознато за Вас лице, ни уведомете на имейла за неупълномощено таксуване в рамките на 20 дни след транзакцията и приложете законно издадения Ви документ. Ако недвусмислено се е установила неупълномощената транзакция от отговорните органи, сумата Ви ще бъде възстановена.

 

VII. Авторски права

 

1. Учебната система „Немският е лесен“, с която се извършва асинхронното онлайн-обучение по немски език на online.viagermanika.com, е специално създадена от Гинка Витанова. Както заглавието, така и цялата учебна система е под защита на Закона на Авторските права в Р България.

2. Всяко копиране или разпространение на която и да е част на учебната система на Гинка Витанова „Немският е лесен“ е грубо нарушение на изключителните авторски права и попадат под ударите на Закона.

3. Под защита на Авторските права са и всички изображения, снимки, графики, лога, знаци и др. публикувани на online.viagermanika.com.

4. Всяко сваляне, копиране и разпространение на изображения, снимки, графики, рисунки, лога, знаци и др. публикувани на страниците на online.viagermanika.com представляват също грубо нарушение на авторските права.

5. Интернет-платформата online.viagermanika.com е собствена. Всичко, публикувано на нея не може да се копира, разпространява и споделя от други лица.

6. Ползвателят може да използва продуктите единствено за лично обучение и цели без търговски характер и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

7. Всички права на интелектуална собственост върху Съдържанието, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, графики, таблици, снимки, изображения и продукти, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на Виа Германика ЕООД и/или съответните техни собственици.

 

VIII. Наличност на Курсове по немски

 

1. Курсовете по немски във Виа Германика Онлайн са авторски продукт, който се развива непрекъснато. Курсовете ще се допълват последователно по нива.

 

IX. Отговорност

 

1. Виа Германика ЕООД не носи отговорност за неизвършването на обучението от страна на Ползвателя по която и да е причина, както лична, така и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет.

 

X. Общи положения

 

1. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко–продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко–продажба, се разрешават от компетентните български съдилища.

2. Всички въпроси и оплаквания, неуредени с настоящите Общи условия за ползване, подлежат на разрешаване според законите на Република България.

3. Настоящите Общи условия влизат в сила на 1 Август 2017г.

 

XI. Контакт

 

1. При необходимост свържете се с нас моля на следния имейл адрес, като опишете подробно Вашия проблем: viagermanika@viagermanika.com.  Или се обадете на 0894 37 6667. При получаване на сигнала ще се заемем незабавно с неговото отстраняване.

Моля имайте предвид нашето работно време: понеделник-петък от 11 до 16 часа.