Общи условия за онлайн обучение по немски език

 

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да се регистрирате и направите поръчка за обучение по немски език на online.viagermanika.com

 

I. Предмет

 

1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Виа Германика 2011 ЕООД със седалище гр. Бургас, бул Стефан Стамболов 15, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента – физическо лице, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, които възникват във връзка с ползването на онлайн обучението по немски език на интернет-страницата online.viagermanika.com .

2. Онлайн обучението по немски език на Доставчика е предназначено единствено и само за самостоятелно автоматизирано онлайн- обучение на физически лица.

3. Ползвател на услугата онлайн обучение по немски език на Доставчика НЕ може да бъде юридическо лице.

4. Онлайн- обучението по немски език на online.viagermanika.com  

не може да се използва за търговски цели от и за трети лица.

5. С посещението си на Онлайн-платформата за обучение по немски език www. online.viagermanika.com Ползвателят се съгласява и приема, че действията му се осъществяват в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия за езиково обучение във www. online.viagermanika.com.

 

II. Характеристики на Онлайн-обучението по немски език в Онлайн Виа Германика

 

1. Онлайн-обучението по немски език на www.online.viagermanika.com е модерно изцяло автоматизирано езиково обучение, което се осъществява на собствена специално написана за целта интернет-платформа  с авторската учебна система на Гинка Витанова „Немският е лесен“.

2. Обучението по немски език е написано специално за българи: То е с обяснения на български език и в сравнение с българския език.

3. Продуктите, предлагани за обучение в Онлайн Виа Германика, представляват курсове по немски език и допълнения към тях, всеки от които са неразделна част от авторската учебна онлайн-система на Гинка Витанова „Немският е лесен“.

4. Отделните курсове в онлайн - обучението са категоризирани по нива и поднива от А до С, съответстващи изцяло на изискванията на Общата Езикова Европейска Рамка, като съществените характеристики на всеки курс са представени в кратко описание на сайта.

5. Всеки курс се състои от няколко урока. Съдържанието на отделните уроци е описано в прегледно съдържание както по цели на обучението, така и по езикови умения, граматически и лексикални компоненти.

6. Обучението разполага и с авторски аудио – записи, направени професионално от носители на немския език като майчин с цел развиване на умението слушане с разбиране, подобряване на произношението, както и за по- лесно усвояване на лексиката.

7. При поръчка всеки курс се предоставя в рамките на определен срок. Този срок започва да тече от момента на активирането на курса. Във всеки един момент интернет-платформата на Онлайн Виа Германика автоматично отчита дните, оставащите до края на валидността на курса.

8. С активирането на курса Ползвателят има достъп до платформата 24 часа в денонощието в рамките на предоставения срок. През този период Ползвателят сам определя с какво темпо, кога и колко да учи. Той е свободен лично да вземе решение дали да използва целия срок или пък да приключи курса си по-рано.

9. За всеки поръчан курс Ползвателят получава удостоверение за завършен курс с резултата, който е показал по време на обучението. С разпечатването на удостоверението Ползвателят прекратява обучението си.

10. На разположение на Ползвателя онлайн-системата предоставя само по 1 активен курс в определен период от време. При поръчка на 2 и повече курса, всеки следващ курс може да бъде активиран само след завършването на предходния. 2 курса по едно и също време не могат да бъдат активни.

11. Преди сключването на договор за поръчка на всеки Ползвател е предоставена възможността да тества в рамките на 14 дни напълно безплатно онлайн – обучението по немски език на online.viagermanika.com с цял курс.

12. Този курс е първият от онлайн-обучението по немски език, върху който стъпват

следващите курсове. По съдържание е Уводен курс по немски и е предназначен за Ползватели без никакви знания по немски. Той включва всички видове елементи на обучението, които се предлагат на специалната платформа за обучение Онлайн Виа Германика, включително и интерактивни упражнения. Целта е всеки да се запознае с начина на обучение, стила на преподаване, с формите на учебното съдържание и с функционирането на онлайн-платформата. И да придобие начални знания по немски език.

 

III. Регистрация

 

1.  За влизане в онлайн-платформата за обучение по немски език www.online.viagermanika.com  е нужна регистрация.

2. Ползвателят се регистрира доброволно и лично. С акта на регистрация той има достъп до всички услуги, включително и напълно безплатните.

3.  За да извърши регистрация, всяко физическо лице трябва да попълни формуляра за регистрация, като предостави следните данни:

  • име и фамилия,

  • валиден имейл адрес  и парола

  • валиден телефонен номер

  • държава

  • град

4. При успешна регистрация системата Ви уведомява. С бутона “Продължи” влизате в личния си акаунт.

5. От личния си акаунт можете да започнете курс, като натиснете съответния бутон.

6. Данните за достъп – потребителско име и парола - въведени от Ползвателя се връщат с автоматизиран имейл за успешна регистрация на имейл-адреса, който той е предоставил. Администраторът на сайта не разполага с данните за достъп на клиентите.

7. За следващо влизане в системата от бутона “Вход” трябва да използвате въведените от вас потребителско име и парола, съхранени във Вашата електронна поща.

8. Ползвателят носи изцяло отговорността за попълнените данни, както и за това те да са коректни, за да позволят регистрацията.

9. Ползвателят е длъжен да пази паролата си поверителна и да не преотстъпва данните си за достъп на трети лица.

10. Подадената от Ползвателя информация се използва изрично и само с цел осигуряване на достъп до поръчания от Ползвателя продукт и не се предоставя на трети лица.

11. Виа Германика 2011 ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на българското законодателство.

 

IV. Поръчка на курс и Сключване на договор за поръчка

 

1. След регистрацията Ползвателят може да разгледа наличния списък с курсове с натискане на бутона “Започни курс”.

2. Всеки предлаган онлайн курс по немски език е снабден с кратко и по-детайлно описание на включения учебен материал, както и с неговата цена.

3. Ползвателят може да поръча курс с натискане на бутона “Поръчай”.

4. След даването на поръчката на екрана ще излезе отново името и информацията за избрания вече курс, неговата цена и нагледно изчислена отстъпка, ако има такава, както и отстъпката, която би получил Ползвателя при евентуална поръчка на още един курс.

5. С бутона “Продължи” Ползвателят получава съобщение за окончателния си избор и дължимата сума, както и за начина на плащане. След това ако желае да завърши поръчката, Ползвателят трябва да потвърди поръчката си с натискане на съответния бутон.

6.  След като Ползвателят е потвърдил своята поръчка той получава и на екрана и на предоставения имейл – адрес  пълна информация за направената поръчка, начина и данните за извършване на плащането и за последващите действия.

7. След автоматично потвърждаване на поръчката чрез обратен имейл от страна на online.viagermanika.com , Ползвателят може да активира веднага безплатния Уводен Демо Курс или следва да направи плащане, ако е избрал друг курс.

8. Заплащането на поръчката става само с банков превод. Данните за банковия превод всеки Ползвател получава автоматично по имейл след потвърждаване на поръчката.

9. След получаване на плащането Онлайн Виа Германика незабавно уведомява Ползвателя чрез имейл за потвърждаване на плащането и за активиране на поръчания и заплатен курс. Срокът за достъп на курса започва да тече от датата на този имейл.

10. Договорът за покупко–продажба между Доставчика и Ползвателя се смята за сключен от момента на даването на достъп до поръчания курс на online.viagermanika.com , за което Ползвателят бива уведомен чрез имейл.

11. След получаването на имейла за извършеното плащане и активиране на поръчката отговорността за навременното започване на вече активирания курс е изцяло на Ползвателя.

12. При подаване на своята поръчка за покупка Ползвателят се съгласява, че настоящите Общи условия, достъпни на следния адрес: www.online.viagermanika.com, се прилагат към тази поръчка и следователно, представляват неразделна част от сключения Договор за покупко– продажба.

13.   Във всички случаи за купувач по Договора за покупко-продажба се счита Ползвателят, с чиято регистрация е направена поръчката.

14.   С поръчката на курс на online.viagermanika.com Ползвателят се съгласява, че Виа Германика 2011 ЕООД има право да се свързва с него чрез изпращане на имейл или по телефона за всички обстоятелства във връзка с онлайн-обучението по немски език.

 

V. Цена и начин на плащане

 

1. Цената на всеки курс е ясно посочена при описанието му и е в лева.

3. Сумата, която се дължи по всеки Договор за покупко–продажба, може да бъде платена с банков превод на сметката на Виа Германика 2011 ЕООД в Райфайзенбанк.

4. При попълване на вносната бележка за банков превод Ползвателят следва да посочи номера на поръчката, изпратен на Ползвателя по имейла от Виа Германика Онлайн като основание за плащане.

5. След получаването на плащането за поръчката, акаунтът Ви ще бъде активиран от наш служител в работно време. Моля имайте предвид, че Вашата банка може да забави банковия Ви превод според своите норми за обработка на плащанията.

6. За закупените курсове по немски език Виа Германика 2011 ЕООД издава съответните счетоводни документи, като използва данните на Ползвателя, предоставени при извършване на поръчката. При необходимост от други данни ще бъдете помолени да ни ги предоставите.

 

VI. Отказ от заплатен курс и претенции за връщане на заплатени суми

 

1. Виа Германика 2011 ЕООД предоставя на заявилите онлайн курс по немски език Ползватели интелектуална услуга за получаване на знания.

2. Начинът на предоставяне на услугата и на функциониране на обучението е подробно описан в настоящите Общи условия, които са на разположение на Ползвателя още преди да се е регистрирал.

3. Преди сключването на договора за поръчка Виа Германика 2011 ЕООД е предоставила на всеки Ползвател възможността да тества безвъзмездно за период от 14 дни онлайн – обучението по немски език на www. online.viagermanika.com с помощта на цял курс: Уводен Демо Курс. Този курс дава първоначални знания по немски и включва всички елементи на обучението, които се предлагат на специалната платформа за обучение Онлайн Виа Германика, включително интерактивни упражнения. Той е първото стъпало от учебната онлайн-система на Гинка Витанова „Немският е лесен“.

4. По време на тестовия период Ползвателят се е запознал изцяло с начина на функциониране на онлайн платформата и на онлайн обучението по немски език, осъществявано на нея.

5. Нивото на всеки онлайн- курс е точно описано и обозначено според общоизвестните норми на Общата Езикова Европейска Рамка.

6. След даване на достъп до онлайн системата за обучение по немски език Ползвателят е уведомен за началото и срока на обучението си по имейл. В рамките на този срок той има неограничен достъп до Виа Германика Онлайн 24 часа в денонощието. С това Виа Германика 2011 ЕООД е изпълнила своята част от договора.

7. Отговорността по организацията на активното обучение в предоставения онлайн- курс по немски език в Онлайн Виа Германика е изцяло на Ползвателя. Само и единствено Ползвателят решава, кога да започне да я използва и с какво темпо да учи.

8.  Поради тези условия на поръчка и предоставяне на услугата Ползвателят няма право да претендира отказ от курс и връщане на суми по вече сключен договор с предоставена заплатена услуга.

 

VII. Авторски права

 

1. Учебната система „Немският е лесен“, с която се извършва онлайн-обучението по немски език на www.online.viagermanika.com, е специално създадена от Гинка Витанова. Както заглавието, така и цялата учебна система е под защита на Закона на Авторските права в Р България.

2. Всяко копиране или разпространение на която и да е част на учебната система на Гинка Витанова „Немският е лесен“ е грубо нарушение на изключителните авторски права и попадат под ударите на Закона.

3. Под защита на Авторските права са и всички изображения, снимки, графики, лога, знаци и др. публикувани на online.viagermanika.com.

4. Всяко сваляне, копиране и разпространение на изображения, снимки, графики, рисунки, лога, знаци и др. публикувани на страниците на online.viagermanika.com представляват също грубо нарушение на авторските права.

5. Интернет-платформата online.viagermanika.com е собствена. Всичко, публикувано на нея не може да се копира, разпространява и споделя от други лица.

6. Ползвателят може да използва продуктите единствено за лично обучение и цели без търговски характер и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

7. Всички права на интелектуална собственост върху Съдържанието, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, графики, таблици, снимки, изображения и продукти, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на Виа Германика 2011 ЕООД и/или съответните техни собственици.

 

VIII. Наличност на Курсове по немски

 

1. Курсовете по немски във Виа Германика Онлайн са авторски продукт, който се развива непрекъснато. Курсовете ще се допълват последователно по нива.

2. В настоящия етап се предлага само курс за съвсем начинаещи.

3. Когато са налични достатъчно курсове, ще има и тест за определяне на ниво, за да може всеки да поръча правилния за него курс по учебната онлайн- система „Немският е лесен“ на Гинка Витанова.

 

IX. Отговорност

 

1. Виа Германика 2011 ЕООД не носи отговорност за неизвършването на обучението от страна на Ползвателя по която и да е причина, както лична, така и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол- случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет.

 

X. Общи положения

 

1. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко–продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко–продажба, се разрешават от компетентните български съдилища.

2. Всички въпроси и оплаквания, неуредени с настоящите Общи условия за ползване, подлежат на разрешаване според законите на Република България.

3. Настоящите Общи условия влизат в сила на 1 Август 2017г.

 

XI. Контакт

 

1. При необходимост свържете се с нас моля на следния имейл адрес, като опишете подробно Вашия проблем: info@viagermanika.com.  При получаване на сигнала ще се заемем незабавно с неговото отстраняване.

Моля имайте предвид нашето работно време: понеделник-петък от 11 до 16 часа.