УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО УРОЦИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Немска граматика Ниво А1. Глаголът - Сега с 20% ЮБИЛЕЙНА Отстъпка

Немският е лесен - Онлайн-самоучител за коректно общуване

Автор Гинка Витанова

 

ОБЕМ: 6 урока + Заключителен тест и PDF - Приложения за сваляне

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ученици над 14 години и възрастни

С информацияте за 6-месечната ни Промоционална програма по случай юбилея ни можеш да се запознаеш тук.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УРОК 1: Лични местоимения в именителен падеж

Граматика: Форми, Употреба в изречението

 

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения 

 

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 2: Сегашно време на глагола

 

Граматика: Спрежение на различни групи глаголи; Особености; Спомагателни глаголи; Глаголи с промяна на коренната гласна; Глаголи с делими и неделими представки; Модални глаголи - особености и значение

 

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения 

 

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 3: Заповедна форма на глагола

 

Граматика: Повелително наклонение; Образуване на заповедна форма; Особености; Употреба; Специфика на заповедното изречение; Структура на изречението - словоред 

 

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения 

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 4: Минало свършено време на глагола

 

Граматика: Образуване на Partizip Perfekt на правилни и неправилни глаголи; Особености и групи глаголи; Образуване на минало свършено време - глаголи със спомагателния глагол sein; Глаголи със спомагателния глагол haben; Perfekt на спомагателните глаголи; Präteritum на спомагателните глаголи; Употреба на Perfekt и Präteritum на sein und haben; 

 

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения 

 

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 5: Изречение и словоред

 

Граматика: Видове изречения и тяхната структура; Подреждане на частите на изречението - класическо подреждане и инверсия; Рамкова структура на изречението - кои глаголи и времена я изискват; 

 

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения 

 

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 6: Интерактивни упражнения

 

Автоматизиращи упражнения в 4 дяла за повторение и затвърждаване на учебния материал на курса: Глаголът - практическа граматика.

 

Заключителен тест

 

Тест за проверка на знанията от курса.

 

Приложения - Практически полезни таблици

 

Обобщение на учебния материал от курса на А1 ниво в таблици за оптимално учене с цел асоциативност. Всички таблици  синтезират не само формите, но и употребата на немския глагол в изречение.

 

Те могат да се свалят в PDF формат.