РАЗДЕЛИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Онлайн Курсове по немски - Сега с 20% ЮБИЛЕЙНА Отстъпка!

 

Немският е лесен - Онлайн-самоучител за коректно общуване 

 

Автор Гинка Витанова

 

ОБЕМ А1 ниво: 12 урока, 194 раздела, 1400 думи

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Ученици над 14 години и Възрастни

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Лексика и фонетика: Научи голям обем от тематично подредени думи с отлично произношение.

 

Комуникация: Общувай свободно и коректно писмено и устно

 

Разбиране: Научи се да разбираш разговори, текстове, статистики детайлно и глобално

 

Граматика: Употребявай коректно в реч съществителни, прилагателни, глаголи, предлози в различни времена

 

Автоматизация на знанията: Направи многобройни упражнения и затвърди трайно

 

Учебни стратегии: Какво да правиш за успешно учене? Следвай експертните препоръки!

 

Подробности за 6-месечната ни промоционална програма виж тук